ชุดตู้เสื้อผ้า 1.2 – 4.8 เมตร

ชุดตู้เสื้อผ้า 1.2 – 4.8 เมตร

ชุดตู้เสื้อผ้า 1.2 – 4.8 เมตรปรับได้หลายขนาดความกว้างจัดเพิ่มได้เต็มพื้นที่ความสูงเลือกได้ 2 ขนาดสูง 2 หรือ 2.4 เมตร