ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Bella ขนาด 1.6 เมตร

ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Bella ขนาด 2.4 เมตร

ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Bella ขนาด 3.2 เมตร