ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Bella L ขนาด 2.4 เมตร

ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Bella L ขนาด 3.2 เมตร