ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Darin ขนาด 1.6 เมตร

ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Darin ขนาด 2.4 เมตร

ผลงานการติดตั้งชุดวางทีวี Darin ขนาด 3.2 เมตร